image

» Liên hệ

Liên hệ

img
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
VIỆN ĐÀO TẠO - NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ

 

TRỤ SỞ CHÍNH TẠI NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐHQG-HCM:
Nhà Điều Hành ĐHQG-HCM, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM.


 

CƠ SỞ TẠI KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM:
Tầng 1, Nhà Khách ĐHQG-HCM, Đường Nguyễn Du, Khu Đô thị ĐHQG-HCM


Liên hệ:

  • Bộ phận Đào tạo – Tư vấn: 0862 171 679
  • Bộ phận Du học – Visa:     0777 171 676