image

» KỸ NĂNG MỀM TRONG GIÁO DỤC

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho cơ sở giáo dục?

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Nội dung này cũng được đề cập trong các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, do đó, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh triển khai với mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức, kỹ năng, thay đổi tích cực thái độ và hành vi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao cũng như chuẩn bị nhiệm vụ trong tương lai.
– IMRT tập trung phát triển đa dạng, thiết thực các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân sự làm việc tại các cơ sở giáo dục trong cả nước.

2. Đối tượng cần học?

 • Cán bộ, giảng viên và nhân viên đang công tác tại cơ sở giáo dục trong cả nước

3. Nội dung đào tạo chính

 • Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu thực tế của công việc

4. Kết quả đầu ra tương ứng

 • Đội ngũ nhân sự được trang bị kiến thức, công cụ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường.
 • Thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công việc.

5. Các khóa học và lộ trình

CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 • Lãnh đạo và tư duy chiến lược.
 • Phát triển đại học theo định hướng đổi mới sáng tạo.
 • Quản trị chất lượng giáo dục đơn vị.
 • Quản lý sự thay đổi trong giáo dục đại học.
 • Tư duy phản biện.
 • Kỹ năng tham mưu và quản lý điều hành.
 • Phương pháp ra quyết định

CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

 • Nghiệp vụ sư phạm giảng dạy bậc đại học, cao đẳng.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và triển khai hoạt động giảng dạy.
 • Các phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng đầu ra.
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố khoa học.
 • Nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ.
 • Kỹ năng tư duy phản biện.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với sinh viên

CÁC KHÓA HỌC DÀNH CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN, CHUYÊN VIÊN

 • Kỹ năng giao tiếp và kiểm soát cảm xúc khi giao tiếp.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo.
 • Kỹ năng trình bày trước đám đông.
 • Kỹ năng tạo động lực trong công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian.
 • Các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc văn phòng.
 • Cập nhật các nghiệp vụ về văn thư – lưu trữ