image

» CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Tại sao cần đào tạo nội dung này cho doanh nghiệp?

– Xã hội hiện đại đã chứng kiến nhiều sự thay đổi mà trước đây chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Công ty vẫn có thể vận hành tốt ngay cả khi toàn bộ nhân viên công ty không lên văn phòng làm việc. Những xử lý nghiệp vụ thông qua phần mềm, những cuộc họp thông qua màn hình máy tính, những dự án được chốt hạ thông qua những cuộc trao đổi online. Đó là chưa kể đến sự kỳ diệu của các hệ thống dữ liệu dùng chung cho cả doanh nghiệp, chỉ cần được phân quyền, thông tin sẽ được chia sẻ đúng người, đúng việc, ngay cả kết quả hoàn thành công việc, chấm công cũng được lưu trữ đầy đủ và chi tiết.
– Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu hay thông tin được thấy đâu đó trên mặt báo mà là yêu cầu bức thiết phải thực hiện, là xu hướng tất yếu của nền công nghiệp số, nơi mà mọi tổ chức doanh nghiệp vận hành dựa trên các phần mềm, hệ thống dữ liệu và các thuật toán.
– Trước xu hướng đó, IMRT với đội ngũ chuyên gia với kinh nghiệm sâu rộng trong việc tư vấn chuyển đổi số cho các địa phương, doanh nghiệp sẽ mang đến cho doanh nghiệp của bạn những kiến thức thấu rõ về chuyển đổi số để có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình.

2. Ai nên học khoá này?

 • Chủ doanh nghiệp, các giám đốc đứng đầu các bộ phận quan trọng của doanh nghiệp
 • Chuyên viên, nhân viên đảm trách các mảng kỹ thuật, công nghệ thông tin của doanh nghiệp
 • Quản lý, nhân viên phụ trách các hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp

3. Kết quả đạt được

 • Chủ doanh nghiệp sẽ hiểu được các khái niệm, nguyên tắc và cách thức để thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình.
 • Các chuyên viên sẽ được cập nhật những kiến thức mới nhất, hữu ích nhất cho công tác chuyển đổi số.
 • Nhân viên của doanh nghiệp sẽ biết được cách vận dụng các kiến thức về chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công việc.

4. Lộ trình đào tạo và nội dung các khóa học:

Khóa 1: Nhận thức về chuyển đổi số 

 • Tổng quan về chuyển đổi số
 • Mức độ, mục tiêu và quá trình chuyển đổi số
 • Xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Khoá 2: Lập kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp

 • Xây dựng kiến trúc tổng thể
 • Xây dựng quy trình làm việc, dịch vụ trên nền tảng số
 • Ứng dụng & công nghệ chuyển đổi số

Khoá 3: Triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp

 • Quản lý dự án công nghệ thông tin về chuyển đổi số
 • Vận hành dự án công nghệ thông tin
 • Quản lý & phân tích dữ liệu
 • Chuyển đổi văn hóa số: Thách thức và hành động

Khoá 4: Tiếp thị doanh nghiệp trong bối cảnh số

 • Các kỹ thuật, nội dung marketing doanh nghiệp trong bối cảnh số
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp
 • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp